WanHaber – ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyelerine, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007-KAMAG) kapsamında araştırma çalışmalarında kullanabilecekleri 8.5 milyon lira hibe desteği verildi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Dr. Öğretim Üyesi Levent Selçuk, Yüksek Mühendis Özkan Kul, Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programından Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Korhan Erturaç çalışmaları beraber yürütecek.

Araştırma üyeleri aynı zamanda TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gibi kurumlarla da işbirliği içinde olacak.

Araştırma ekibi, gerçekleşmiş eski depremlerin yeri, zamanı ve büyüklüğü hakkında yeterli bilgi elde etmeye çalışan aktif tektonik çalışma disiplini olan “Paleosismolojik” belirginlikler hakkında araştırma yapacak.

Çalışmalar hakkında konuşan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Türkiye diri faylarının Paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin araştırmalar hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK 1007-KAMAG hakkında bilgi veren Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, “TÜBİTAK projeleri ile özellikle Van Gölü’ndeki su seviye değişimleri ve bu bölgedeki aktif tektonizmanın rolü üzerine çalışmalar yürüttük. Yine aynı şekilde TÜBİTAK 1007-KAMAG Projesi, bu proje ile bölgede deprem üretebilecek faaliyetler üzerinden ilerliyoruz. Özellikle deprem tekrarlanma aralığını araştırıyoruz, kaç yılda bir deprem üretildiği, kaç büyüklüğünde deprem üretildiği üzerine çalışmalar başlayacak” diye ifade etti.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay zonu, Başkale, Erciş ve Tutak fayı isimli proje için çalışmalara başlanacak.

Haber: Fatma Öztürk