Wanhaber – Özel

Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi kapsamında Ankara’da Çoklu Tür Eylem Planı Çalıştayı düzenleniyor. 8 Mayıs tarihinde başlayan çalıştay, bugün ve yarın yapılacak olan oturumların ardından sona erecek.

Çalıştay’a Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel de katıldı.

13415c63-8f84-4f19-81fc-8eee296b3fdb

VAN GÖLÜ HAVZASINDAKİ 5 KUŞ TÜRÜ…

Konuya ilişkin Wanhaber’e konuşan Özel, Van Gölü havzasında nesli tehlike altında olan 5 kuş türünü de ilgilendiren önemli bir çalıştay gerçekleştirildiğini kaydederek; “Çalışma, Türkiye geneli nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin korunmasına yönelik bir eylem planı hazırlanmasını da amaçlıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen birçok ilgili kurum ve stk katılımı ile çalıştay gerçekleşiyor. Van Gölü Havzasında bulunan 5 kuş türü de eylem planı hazırlanmasında yer alacak, özellikle sulak alanlarda bulunan bu kuşlar için yapılabilecek çalışmalar üzerine planlama yapılmaktadır.” dedi.

af7593d9-b846-4b8f-9802-a6681491d0f2

“VAN GÖLÜ HAVZASI, ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELEBİLİR”

Türkiye’deki nesli tehlike altındaki türler için eylem planı hazırlanması ve uygulanması projesi kapsamında Ankara’da yapılan çalıştay üçüncü gün ile devam ediyor.

Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, çalıştaya ilişkin şunları söyledi; “Van Gölü Havzası zengin çeşitliliği ile birçok türe ev sahipliği yapmakta ve bu türlerin gereksinimleri, korunmaları ve gelecekte de havzada kalmaları için çok kıymetli bilgiler edindik. Bölge halkı ve kurumların işbirliği ile kuş cenneti olan Van Gölü Havzası, dünyada önemli bir merkez haline gelebilir. Van Gölü Havzasının en büyük özelliği bir bütün olarak doğal yaşam alanlarına sahip olmasıdır. Geleceğin en kıymetli bölgesi olabiliriz ve eğer bunu istiyorsak, doğal zenginliğimizi koruyarak geleceğe taşınmasına katkı sağlamalıyız.”

4b441ee6-35ef-4752-815e-81cef09adcf5

Türlerin korunması alanında mevcut çalışmaların geliştirilmesiyle Türkiye Tür Koruma Stratejisinin oluşturulması ve Tür Eylem Planlarının hazırlanması için tehlike altındaki türlerin önceliklendirilmesine yönelik nesnel bir metodoloji oluşturulmasını amaçlayan çalıştay, paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi, kamuoyu farkındalığının artırılması ve doğal kaynaklar, ekosistem hizmetleri, türlerin korunmasıyla ilişkili tehdit ve risklere yönelik anlayışın geliştirilmesini de önceliyor.

9c34c851-1a59-46f1-b92c-d034759ac868

Umut Tarhan