Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının yargılanma usullerini yeniden belirleyen kanun tasarısı, dün TBMM’ye sunuldu. TSK’da köklü değişiklikler öngören tasarı kabul edilirse, komutanlar Yüce Divan’da yargılanacak... Bu değişikliklerden en önemlisi ise ‘yüce divan’la ilgili. 2010 referandumunda kabul edilen Anayasa’daki “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacak” hükmünün, uygulama usulleri de Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yerini aldı. 

Yetki Başbakan’da 

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, yarın TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülecek tasarıya göre, bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan; Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı karar verecek. Bu suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı, araştırma, gerekiyorsa ön inceleme yaptırarak, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verecek. 

İtiraz Cumhurbaşkanı’na 

Soruşturma izni verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmanın emniyeti ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilecek. Anılan kararlara karşı ilgililer 10 gün içinde Cumhurbaşkanlığı’na itiraz edebilecekler. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesin olacak. 

Cumhuriyet savcısı gibi 

İtirazın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi veya soruşturma izni verilmesi kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi ya da bu itirazın Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesi üzerine, denetim elemanlarından üç kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulacak. Kurul, soruşturma sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkilere sahip olacak ve soruşturma sırasında hakim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemelere başvuracak. 

Dosya AYM’ye gidecek 

Kurul, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek izin vermeye yetkili mercie sunacak. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görmezse, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecek. Bu karar kesin olacak. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görürse, soruşturma dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderecek. 

İŞTE DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER 

Hava değişimi askerlikten sayılmayacak 

- Hava değişimi ve istirahat süreleri askerlikten sayılmayacak 

- Bakaya üniversite mezunları şubeye müracaatları halinde derhal eğitim merkezi, birlik veya sınıf okullarına sevk edilecek 

- Asker emeklilerine mahalle bekçisi tazminatı geldi. Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilerine her ay ödenmekte olan 100 TL’den, makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklileri de yararlandırılacak. 

- Askeri kimlik kartları resmi belge oldu. Kimlik kartları, özlük dosyaları, kişisel veriler ve posta gönderilerine ilişkin hususlar düzenlendi. Askeri kimlik kartının resmi belge oldu ve tüm resmi ve hususi işlerde kullanılabilmesine imkan sağlandı 

- TSK bünyesinde amatör spor kulüpleri kurulabilecek 

- Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutanı veya kurum amiri tarafından yerine getirileceği Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek. 

- Lojman gibi kışla dışı alanlarda askeri kantin açılabilecek 

- Askeri kantinler kiraya verilip işletilebilecek 

Emeklilere konut zırhı 

Tasarı emekli komutanlara ise konut zırhı geliyor. Korumaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlar, Başbakanlıkça belirlenecek konutlardan yararlandırılacak. 

TSK’ya genç generaller geliyor 

Tasarı, Ergenekon ve Balyoz gibi davalar nedeniyle terfi ve atama zinciri kopan TSK’da, genç generallerin yolunu da açıyor. Buna göre 4 yıl olan rütbe bekleme süresi 3 yıla çekiliyor. Böylece daha genç komutanların terfisi gerçekleşecek. SAMANYOLU