Tarafımızca Edremit Belediye Başkanlığı Encümeni'nin 02/04/2021 tarih ve 151 Karar sayılı kararının açıkça hukuka aykırı olması ve yürütülmesinde telafisi güç/imkansız zarar doğmasının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesine karar verilmesi amacıyla Van 1. İdare Mahkemesi'nde 2021/1576 Esas sayılı dava dosyası ile iptal davası açılmış ve Van 1. İdare Mahkemesi'nin 24/12/2021 tarih ve 2021/1576 Esas - 2021/2595 Karar sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu karar Erzurum BİM 3. İdari Dava Dairesi'nin 25/05/2022 tarih ve 2022/154 Esas - 2022/1428 Karar sayılı kararı ile de kesinleşmiştir.

Yukarıda açıkladığımız hususlar ışığında haberde yer verildiği şekilde "kolon kesildiği iddiası" başlığıyla yayınlanan içerik ile ilgili olarak müvekkil yana kusur atfedilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygı ile arz olunur. 16/08/2023