Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başkanlığında Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı, Hayvancılık Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürünün hazır bulunduğu toplantıda; Van’ın tarım ve hayvancılığı, kırsal kalkınma projeleri, sulama yatırımları ve bölgesel desteklemeler etraflıca görüşüldü. Bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı Van genelinde yapılan ön tespitlere göre ekili tarla alanlarında yüzde 40, çayır ve meralarda ise yüzde 50 ürün kaybı olduğunu, ürün kaybı yaşayan çiftçi ve üreticiler için maddi ve yem desteği talebinde bulunan vekiller, sulama projeleri ve mevcut tesislerin de yenilenmesi için ihtiyaçları bildirerek Van’a bu konuda pozitif ayrımcılık istedi. Milletvekilleri yaptığı ortak açıklamada; Van’ın göreceli üstünlüğe sahip olduğu tarım ve hayvancılığın aynı zamanda geçim kaynağı olduğunu belirterek, “Sahip olduğumuz bu zengin potansiyeli korumak ve geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her dönem yeni yatırımlar yapılmakta, ürün bazlı yeni desteklemeler ödenmektedir. Tarımdaki en büyük risk yağışların yetersizliğidir. Kuraklık genel olarak küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisidir. Önemli ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan bu doğa olayı hayatımızın her alanını olumsuz etkilemektedir. Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarımda görülür ve yavaş yavaş diğer suya bağımlı sektörlere yayılır. Bu riski azaltmanın en önemli yolu su kaynaklarını etkin kullanmaktadır. Susuzluk çiftçi ve üreticileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetleri önlemek amacıyla ilgili kurumlar tarafından yerelde yapılan projelerin hayata geçmesi önemlidir. Bu anlayışla Çaldıran ilçemizde daha önce projesi tamamlanmış Çubuklu Barajının yatırım programına alınması konusunda ısrarcı olduk. Fayda ve maliyet açısından yapılabilir olan Çubuklu Barajı ve Sulaması projesi ile brüt 4 bin 940 hektar mümbit arazi cazibeli olarak sulamaya açılacaktır” denildi.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Mollahasan Mahallesi’ne bağlı Morçiçek mezrasında 2003 yılında inşa edilen büyük göletin 2014 yılında aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkın nedeniyle zarar gördüğü ve kullanım dışı kaldığı dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Yaklaşık yedi yıldır teknik olarak zarar gören Morçiçek Göletinin kısa vadede pompa temini ile suyun sulama kanalarına aktarılarak vatandaşın kullanımına sunulması ve rahabilite edilmesi için talepte bulunduk. Suyun kullanılması ile birlikte sulama alanında bulunan 400 hektar tarım arazisinde tarımsal verim daha da artacaktır. Türkiye pazarının ihtiyacı olan tarım ürünlerinde büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde, elverişli topraklara rağmen sulama konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Ekonomik olarak 209 bin 769 hektar sulanabilir alanı olan Van’da, devletin ve çiftçilerin imkânlarıyla sulanan tarım arazisi 135 bin 787 hektardır. Yapılacak yeni yatırımlar ve çiftçilerimize sağlanacak imkânlarla yaklaşık 74 bin hektar arazi daha ekonomiye kazandırılabilir. Bölgemizin ekonomik, coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurularak Van’ın geçim kaynağı olan tarım alanları için düşük maliyetli ve verimli sulama imkânları sağlanmalıdır. Yaşanan kuraklık ve mevcut açık sulama kanallarındaki çatlaklar ile artan kayıp kaçak oranları verimi düşürmekte, üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Sulanacak arazilerde su dağıtımının kapalı boru iletim sistemiyle yapılması çözümü kolaylaştıracaktır. Geçmişe oranla sulu tarım üretiminin azaldığı ilimizde geç kalınmış ve ihmal edilmiş sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesi elzemdir. 1963 yılında işletmeye açılan Erciş sulaması, 1993 yılında işletmeye açılan Koçköprü sulaması, 1972 yılında işletmeye açılan Muradiye sulaması ve 1988 yılında işletmeye açılan Gürpınar sulama alanlarında yapılan sulama oranı ortalama yüzde 21’dir. Zaman içinde tahrip olmuş tesislerde su kayıpları oldukça fazladır. Dolayısıyla tesislerin mansabına su iletilememekte ve arazilerin büyük kısmı da sulanamamaktadır. Bu tesislerin yenilenerek modern kapalı sistemlere dönüştürülmesi ilimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Erciş Pay Sulaması projesi ve toplulaştırma işi, Muradiye ilçesi Devetaş Mahallesi’nde gölet inşa çalışmaları kapsamında plan ve proje yapımı için yatırım programına dahil edilmesi, Van Orman Bölge Müdürlüğü kurulması ve mülkiyeti Bakanlığa ait olan Altındere harasında yarış atı yetiştiriciliği yapılması konularında talepler iletildi.”

Daha önce teklif edilen ve kuruluş çalışmaları devam eden Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü konusunda sürecin hızlandırılmasının da istenildiği dile getirilen açıklamada, “Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine hitap edecek ve Van Gölü Havzası ile Zap Havzası’nı kapsayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü bölgeye çok önemli katkılar sağlayacaktır. Van Tarıma Dayalı (Besi) İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı alan ile ilgili jeolojik etütler tamamlanmıştı. Mera olan yerlerin vasfı değiştirilerek tahsisi yapıldı. ÇED uygunluk belgesi alındı. Yıl içinde fizibilite raporu tamamlanarak 2022 yatırım programına teklif edilmesi için konunun takipçisiyiz. Van TDİOSB ile ilgili yapılan bu çalışmalar hakkında Bakanımızı bilgilendirerek şimdiden desteklerini talep ettik. Bakanımız riyasetinde gerçekleştirilen toplantı çok verimli geçti. Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de bulunması, konuların sağlıklı değerlendirilmesini kolaylaştırdı. Görüşme esnasında Bakanımız tarafından her konu ilgili genel müdüre iletilerek değerlendirmesini istedi. Bizde bu konuların takipçisi olacağız. Değerli Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve çalıma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.