Yapılan görüşmede; Van'ın sanayi altyapısının güçlendirilmesi, planlı bir kalkınmanın önemli araçları olan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin sorunları, KOSGEB, DAP ve DAKA tarafından verilen destekler istişare edildi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin geleceğine yön veren çok önemli bir teşkilat olduğunu söyledi. Arvas, “Üretim ve istihdam seferberliğinin önemli paydaşlarından biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ziyaret ederek Van'ın sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve bu konudaki projelerimizi kendisine arz ettik. Van Valiliği, belediyeler, kurumlar ve kooperatifler tarafından hazırlanan projelerin desteklenmesi konusundaki talebimizi ilettik. Cazibe merkezleri destekleme kapsamında ilimize yapılan yatırımlar konusunda Van adına şükranlarımızı sunarak Bakanımızı Van'a davet ettik” dedi.

“Ülkemizdeki temel sorun üretim ve istihdamın nasıl arttırılacağıdır” diyen Milletvekili Arvas, şöyle konuştu:

“Türkiye'de de bölgesel gelişme önemli bir sorun olarak çözüm beklemektedir. Gelir dağılımındaki dengesizlik sorununun boyutunu daha da arttırmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk sosyal dokuyu tahrip etmektedir. Van'ın yaşadığı sorunları aşması, kent ekonomisinin ulusal arenada rekabet gücüne kavuşması ve hızlı bir kalkınma sürecine geçebilmek ancak üretim ve istihdamın arttırılması ile sağlanabilir. Van bu konuda dinamik bir yapıya sahiptir. Huzur ve güvenin tesis edildiği bu dönemde sürdürülebilir bir kalkınma için bütün şartlar mevcuttur. Van stratejik konumu itibariyle Türkiye'nin önemli lojistik üslerinden biridir. Havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım entegrasyonunu tamamlamış bir şehirdir. Van, ulusal ve küresel yatırımcılara anlatılarak, iş dünyasının önde gelen yatırım merkezlerinden biri olabilir. Sanayici ve siyasetçi olarak bu konuda gayretlerimi sürdüreceğim. Üretim ve istihdam ile ilgili her yatırım ve teşebbüsü destekleyeceğim. Yasama tatili boyunca saha çalışmalarımızda sanayici, yatırımcı, belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler tarafından tarafımıza ulaştırılan talepleri yerine ulaştırıyoruz ve bunlarında takipçisi olacağız.”

“Muradiye Tekstil ve Hazır Giyim Üretim Atölyeleri” projesi

Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a arz ettikleri başlıca konuları ise şöyle sıraladı:

“Nüfusu 50 bin 206 olan Muradiye ilçemizde nüfusun yüzde 30'u genç olarak nitelendirdiğimiz 15-29 yaş grubundadır. İlçede demografik yapının gerektirdiği hiçbir sanayi kuruluşu veya istihdam olanağı bulunmamaktadır. Van Valiliği ve Muradiye Kaymakamlığı işbirliği ile YİKOB adına Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ‘Muradiye Tekstil ve Hazır Giyim Üretim Atölyeleri' projesinin desteklenmesi konusunda Bakanımızın desteğini istedik.

Gürpınar Tekstil Atölyeleri ve Ayakkabı Fabrikası

Coğrafi açıdan ülkemizin en büyük ilçesi olan Gürpınar ilçesinin işsizliğin yoğun olduğu bir bölge olduğunu ifade eden Arvas, “Genç nüfusun fazla olduğu ilçede Gürpınar Belediye Başkanlığımız tarafından projelendirilen ‘Gürpınar Tekstil Atölyeleri ve Ayakkabı Fabrikası' ile istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Eylül 2020 tarihinde 1071 kişiye istihdam sağlayacak ayakkabı fabrikasının temeli atılmıştı. Belediyenin öz kaynakları ile finanse edilerek başlatılan projenin büyütülmesi konusunda Bakanımıza talebimizi ileterek belediye başkanının olağan üstü gayretinin desteklenmesi gerektiği ifade ettik” dedi.

Tuşba Küçük Sanayi Sitesi

S.S. Tuşba Küçük Sanayi Sitesinin genel olarak PVC cam, marangoz ve mobilyacıları kapsayan 347 üyeli bir yapı kooperatifi olduğunu kaydeden Arvas, “2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra mevcut sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinin ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelmesi sonucu 2013 yılında kurulmuştu. Van'ın gelişim planı içerisinde kalan mevcut küçük sanayi sitesinin yer değişikliği, depremden sonra yapılan imar planı ile beraber gündeme gelmiş ve ilgili Bakanlıklar bu konuda bir çalışma başlatmıştı. İmar, ruhsat, proje ve arsa tahsis işlemleri tamamlanan Tuşba Küçük Sanayi Sitesini 2020 yatırım programına almıştık ancak ödenek aktarılmadığı için bugüne kadar ihalesi yapılamadı. Ödenek aktarılarak ihale edilmesi konusunda talebimizi yeniledik. Tuşba Sanayi Sitesi üretim, imalat ve istihdam açısından önemli bir merkez olacaktır” diye konuştu.

Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi

2011 yılında Van'da meydana gelen depremlerden sonra mevcut sanayi sitelerinde birçok iş yerinin hasar gördüğünü ve birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Arvas, “S.S. Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yaşanan depremlerden sonra bir grup esnaf ve sanatkâr tarafından kurulmuştu. Kamusal ve toplumsal bir yatırım niteliği taşıması sebebiyle bizde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunarak 300 üyeli Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesini yatırım programına dâhil etmiştik. Arazi düzeltme ve imar yolu açma çalışmalarının bitmek üzere olduğu sanayi sitesinin ihale edilmesi konusundaki talebimiz de Bakanımıza söyledik” diye konuştu.

Van Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesi

Tahsis, teşci ve proje çalışmalarının tamamlanması ile 2020 yatırım programında olan 68 üyeli Van Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesinin ödenek aktarılarak ihale edilmesi hususunu Bakan Varank'a aktardıklarını ifade eden Arvas, “Söz konusu sanayi sitesi ile ilgili daha önce yapılan imar uygulamasında terkinler ve kesintiler yapılmış olmasına rağmen ikinci defa DOP payı adı altında tekrar kesinti yapılmıştır. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kamusal bir yatırım olan bu alanın kapsam dışı tutulmasını gerektiğini ve yeniden değerlendirilmesini talep etmiştik” dedi.

“Erciş Güneşten Toprağa Sera” projesi

Van'ın güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu hatırlatan Arvas, şöyle devam etti:

“Yıllık 3 bin 68 saatlik güneşlenme süresi ve iklim parametreleri temel alındığında, elektrik enerjisi üretim verimliliği açısından Van'ımız, Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Bölgemizin sahip olduğu bu zengin potansiyeli değerlendirip yatırıma dönüştürmek amacıyla Erciş Belediye Başkanlığımız tarafından Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ‘Güneşten Toprağa Sera' projesine destek istedik. Konumu ve iklim koşulları nedeniyle sebze, meyve ve süs bitkisi üretiminin kısa olduğu bölgemizde Erciş, çevre ilçelere de katma değer sağlayacaktır.”

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Van Temsilciliği talebi

Erzurum merkezli kurulan ve 15 kente hizmet veren Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Van'da bir temsilcilik açılması hususundaki taleplerini gerekçeleriyle Bakan Varank'a arz ettiklerini söyleyen Arvas, “Erzurum ile Van arası 462 kilometre olup, karasal iklim nedeniyle kışın ulaşım genel olarak sıkıntılı olmaktadır. İdarenin uzak olması ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesi güçleşmektedir. Van'da çevre illerde hizmet verecek bir temsilcilik açılması iş ve işlemleri kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.