TÜİK'in verilerine göre Van'ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749 kişi olurken, bu nüfusun 575 bin 453'ü erkeklerden, 553 bin 296'sı ise kadınlar oluşuyor.

Van'ın nüfusunun 51 bin 983'ü yaşlı nüfustan oluşurken, bunların 22 bin 853'nü erkekler, 29 bin 130'nu ise kadınlar oluşturdu. Van'da yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı ise %4,6 olurken, bunların 4,0'ı erkeklerden, 5,3 ise kadınlardan oluştu.

En az bir yaşlı fert bulunan toplam hanehalkı sayısı Van'da 40 bin 402 olarak kayıtlara geçerken, kentte tek kişilik hanehalkı sayısı 5 bin 968, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 17 bin 291, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 16 bin 474, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı ise 669 oldu.

Van'da en az bir yaşlı fert bulunan hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı 16,0 olurken, tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı 2,4, tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkı içindeki oranı ise 20,2 olarak kayıtlara geçti.

Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalkı oranı Van'da erkeklerde 22,4, kadınlarda ise 77,6 olarak gerçekleşti. Öte yandan TRB2 bölgesinde yer alan Muş'ta yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %5,8, Bitlis'te yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %5,8, Hakkari'de ise, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %4,0 oldu.

YAŞLI NÜFUS 8 MİLYON 451 BİN 669 KİŞİ OLDU

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi iken son beş yılda %22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında %8,5 iken, 2022 yılında %9,9'a yükseldi. Yaşlı nüfusun 2022 yılında %44,4'ünü erkek nüfus, %55,6'sını kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSUN %64,5'İNİN 65-74 YAŞ GRUBUNDA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun %61,6'sının 65-74 yaş grubunda, %29,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,6'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında %64,5'inin 65-74 yaş grubunda, %27,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

TÜRKİYE, YAŞLI NÜFUS ORANINA GÖRE SIRALAMADA 184 ÜLKE ARASINDA 66. SIRADA YER ALDI

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 kişi, yaşlı nüfusun ise 782 milyon 998 bin 642 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %29,9 ile Japonya, %24,1 ile İtalya ve %23,3 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP OLDU

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında %20,2 ile Sinop oldu. Bu ili %19,3 ile Kastamonu, %18,0 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili %4,0 ile Hakkari, %4,1 ile Şanlıurfa izledi.

Türkiye'de 2022 yılında toplam 26 milyon 75 bin 365 haneden 6 milyon 276 bin 433'ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin %24,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 632 BİN 874 YAŞLININ TEK BAŞINA YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 276 bin 433 hanenin 1 milyon 632 bin 874'ünün tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %74,7'sini yaşlı kadınlar, %25,3'ünü ise yaşlı erkekler oluşturdu. En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında %35,5 ile Burdur oldu. Bu ili %35,0 ile Balıkesir, %34,5 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise %7,8 ile Hakkari oldu. Bu ili %13,5 ile Batman, %14,7 Şırnak ile izledi.

OKUMA YAZMA BİLEN YAŞLI NÜFUS ORANI 2021 YILINDA %85,6 OLDU

Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı 2017 yılında %80,4 iken 2021 yılında %85,6 oldu. Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı 2017 yılında %19,6 iken 2021 yılında %14,4 oldu. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2021 yılında yaşlı erkeklerin oranından 5,3 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı %22,3 iken yaşlı erkeklerin oranı %4,2 oldu.

Van Bölge Gazetesi