Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, 2022 yılında Türkiye geneli canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu.

Van'da ise 2022 yılında 21 bin 862 canlı bebek dünyaya geldi. Van 2022 yılında toplam doğurganlık hızında 2,28 oranı ile 12. sırada yer alırken, TRB2 bölgesinde yer alan Muş, 2022 yılında toplam doğurganlık hızında 2,53 oranı ile 4. sırada yer aldı.

Bitlis 2022 yılında toplam doğurganlık hızında 2,48 oranı ile 6. sırada yer yer alırken, Hakkâri 2022 yılında toplam doğurganlık hızında 1,99 oranı ile 16. sırada yer aldı. İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı oranlarında bakıldığında 2017 yılında Van'da bu rakam 23,6 olurken, 2018 yılında 23,9, 2019 yılında, 24,1 2020 yılında 24,4 2021 yılında 24,9 2022 yılında ise bu rakam 25,0 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında Van'da 21 bin 862 canlı bebek dünyaya gelirken, bu bebeklerin 11 bin 181'ini erkekler, 10 bin 681'ini ise kızlar oluşturdu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin dahil olduğu TRB2 bölgesinde ise Muş'ta 8 bin 228 bebek dünyaya gelirken, bu beklerin 4 bin 244'ü erkeklerden, 3 bin 984'ü ise kızlardan oluştu. Bitlis'te dünyaya gelen 7 bin 150 bebeğin 3 bin 687'si erkeklerden oluşurken, 3 bin 463'ü ise kızlardan oluştu. Hakkari'de ise canlı doğan 4 bin 776 bebeğin 2 bin 456'sını erkekler, 2 bin 320'sini ise kızlar oluşturdu.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,62 ÇOCUK OLDU

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL 3,59 ÇOCUK İLE ŞANLIURFA OLDU

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu.Bu illeri 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın izledi.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 12,2 OLDU

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2022 yılında binde 12,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştü.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin izledi.

İLK DOĞUMDAKİ ORTALAMA ANNE YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL 28,4 İLE İSTANBUL OLDU

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi.

DOĞUMLARIN %3,2'Sİ ÇOĞUL DOĞUM OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Doğumların 2022 yılında %3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %96,4'ü ikiz, %3,5'i üçüz ve %0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti. Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2022 yılında doğumların %38,2'sinin ilk, %30,7'sinin ikinci, %17,5'inin üçüncü, %12,7'sinin ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Van Bölge Gazetesi