İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özer Coşğun; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarından 2012 yılına kadar derlenen intihar olaylarının, 2012 yılından itibaren ölüm belgelerinden elde edilen kayıtlar ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü kayıtları da dahil edilerek açıklandığını belirtti. Coşğun, “Bu kurumlardan geçmiş yıllara ait yeni gönderilen verilerle intihar istatistikleri güncellenmektedir. 2012 yılına ilişkin intihar istatistikleri 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında Türkiye’de 3 bin 189 oldu. İntihar edenlerin yüzde 72,7’sini erkekler, yüzde 27,3’ünü de kadınlar oluşturdu. Van’da ise bu rakam 46 olarak gerçekleşti. 2013 yılında TRB2 Bölgesi içerisinde yer alan Muş’ta 23, Bitlis’te 10 ve Hakkari’de 13 intihar gerçekleşti. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2013 yılında Türkiye’de yüz binde 4,19 olurken, Van’da yüz binde 4,35 olarak gerçekleşti. Bu oran Muş’ta 5,56, Bitlis’te 2,95 ve Hakkari’de 4,62 oldu” dedi.

İNTİHAR OLAYLARI EN ÇOK KARAMAN’DA YAŞANDI
Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu ilin yüz binde 9,33 ile Karaman olduğunu ifade eden Coşğun, “Karaman ilini yüz binde 7,54 ile Ardahan, yüz binde 7,22 ile Bingöl ve yüz binde 7,09 ile Elazığ izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 0,74 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane ilini yüz binde 1,54 ile Rize, yüz binde 2,29 ile Tokat ve yüz binde 2,34 ile Yalova izledi. Bu sıralamada Van 41’nci ve Hakkari 32’nci olurken; Muş 17’nci sıra ile listenin üst kısımlarında, Bitlis ise 74’ncü sıra ile altlarda yer aldı” diye konuştu.

EN ÇOK 75 VE ÜSTÜ YAŞ GRUBU İNTİHAR EDİYOR
Özer Coşğun, yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüz binde 8,08 ile en fazla intihar olayı 75 ve üstü yaş grubunda görülürken, en az intihar olayının ise yüz binde 4,56 ile 35-39 yaş grubunda görüldüğünü kaydetti. Coşğun, “Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu, erkeklerde yüz binde 14,63 ile 75 ve üstü yaş grubunda, kadınlarda ise yüz binde 5,52 ile 15-19 yaş grubunda görüldü. İntihar sayıları yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun 25-29, en az olduğu yaş grubunun ise 15-19 olduğu görüldü. İntihar eden kişilerin 2013 yılında yüzde 53,8’inin intihar nedeni tespit edilemedi. İntihar eden kişilerin yüzde 16,1’i hastalık, yüzde 9,3’ü aile geçimsizliği, yüzde 6,9’u geçim zorluğu, yüzde 3,3’ü hissi ilişki ve istediği ile evlenememe, yüzde 1,9’u ticari başarısızlık ve yüzde 0,5’i ise öğrenim başarısızlığı nedeniyle intihar etti” diye konuştu.

İNTİHAR EDENLERİN YÜZDE 50,9’U KENDİNİ ASMIŞ
Coşğun, intihar edenlerin 2013 yılında yüzde 50,9’unin kendini asarak intihar ettiğini belirterek, “İntihar şekilleri arasında yüzde 25,5 ile ateşli silah kullanmak ikinci sırada, yüzde 9,4 ile yüksekten atlamak üçüncü sırada, yüzde 6 ile kimyevi madde kullanmak dördüncü sırada geldi. İntihar eden kişilerin 2013 yılında yüzde 38,4’ü ilkokul mezunuydu. İlkokul mezunlarını yüzde 14,2 ile lise ve dengi okul, yüzde 10,4 ile ilköğretim ve yüzde 9,9 ile ortaokul ve dengi mezunları takip etti. İntihar edenlerin yüzde 48,8’i evli, yüzde 38,4’ü hiç evlenmemiş, yüzde 5,6’sı ise boşanmış kişilerdi. İntihar eden kişilerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla evli olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda evli olanların yanında hiç evlenmemiş kadın intiharlarının da yüksek olduğu görüldü. Buna göre 2012 yılında Van’da intihar hızı önceki yıllarda 4 ile 5 arasında giderken sadece 2012 yılında bir düşme görülmüş. Buna göre Muş ilinde ise her yıl artış olduğu görülmüştür” şeklinde konuştu.