Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Özdal Üçer, Van F Tipi cezaevi'nde bulunan Hepatit B hastası Mehmet Öztekin ve Van M Tipi Kapalı Cezaevinden Elazığ’a nakledilen çocuk mahkûmlar için Adalet Bakanı Kenan İpek’in cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) soru önergesi verdi

Üçer Mehmet Öztekin ile ilgili soru önergesinde, “Cezaevlerinde ağır sağlık sorunları yaşayan hasta mahkûmlardan birisi de Mehmet Öztekin’dir. Hepatit B hastası olmasına rağmen Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ağır tecrit koşulları altında tutulan Öztekin; son 2 ayda 30 kilo zayıflamıştır. Öztekin’in ‘‘sağlık sorunları/tedavisinin layıkıyla yapılma imkânlarına kavuşturulması ve hastalığının yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesi ile şartlı tahliye edilmesi zorunluluğu’’dikkate alınarak 08.12.2015 tarihinde bir önceki Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle vermiş olduğum soru önergesine cevap dahi verilmemiş; bu umursamaz tavır nedeniyle hasta mahkûm son 2 ayda 85 kilodan 55 kiloya düşmüştür. Ayrıca Öztekin; sürekli kusma, vücudunda morarma, şişme, gece uyuyamama, yemek yiyememe gibi sağlık sorunları da yaşamaktadır. Bu nedenle Öztekin’in bir an önce şartlı tahliye hükümlerinden yararlanması gerekmektedir. Aksi halde olumsuz sonuçların ortaya çıkması ve mahkumun hâlihazırdaki yaşamsal riskinin daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda; Hepatit B hastası Mehmet Öztekin'in; şartlı salıverilme hükümlerinden yaralanarak iyileşinceye kadar cezasının geriye bırakılmasını sağlamak adına bir an önce girişimde bulunacak mısınız?” dedi.

5 ÇOCUK MAHKÛMU SORDU

Van M Tipi Kapalı Cezaevinde kalan çocuk mahkûmlarla ilgili soru önergesinde milletvekili Üçer, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde çocuk mahkûmlardan Gökhan Saygın ve Veli Cindal Rize/Kalkandere Cezaevine; Vedat Orhan ve Ferhat Temel Ankara/Sincan Çocuk Cezaevine; Osman Yıldız ise Elazığ Çocuk Cezaevine 13.03.2015 tarihinde keyfi şekilde nakledildiğin belirterek şu ifadelere yer verdi:

 “Daha önceden Van M Tipi Cezaevinde kalan çocuk mahkûmlar hem gözaltı sürecinde hem de cezaevi sürecinde taciz, işkence ve psikolojik baskılara maruz kalmıştır. Ayrıca Ceza evinde ücretli olarak çalışan imam, berber ve diğer çalışanların DAİŞ terör örgütü propagandası yaptıkları yönünde raporlar hazırlanmış ve bu kişiler teşhir edilmiştir. Bu nedenle Van Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış; hatta çocuk mahkûmlardan Gökhan Saygın’ın ifadesine de baş burulmuştur. Söz konusu durumum açığa çıkması nedeniyle Cezaevi İdaresi olayı örtbas etmek amacıyla çocuklar üzerinde uygulamış olduğu baskıları arttırmış; hatta (suça teşvik amaçlı) çocukları tahrik etmeye çalışmıştır. Son olarak; söz konusu 5 çocuk mahkûm; spor salonuna giderken (Cezaevi Yönetiminin teşvikiyle) adli çocuk mahkumların (bir takım ırkçı ifadelerin de kullanıldığı) küfürlü saldırısına maruz kalmıştır. Ceza İnfaz Koruma Memurlarının gözlerinin önünde adeta planlı bir şekilde cereyan eden bu olayda 5 çocuk mahkûm, hiçbir fiziksel kalkışmada bulunmadıkları ve sadece protesto amaçlı kısa süreliğine kapılara vurdukları halde, hem Cezaevi Yöneticilerinin hem de İnfaz Koruma Memurlarının saldırısına uğramıştır. Copların ve zırhların kullanıldığı müdahalede çocuklar ciddi şekilde yaralanmıştır. Daha sonra tek kişilik hücrelere konulan çocuk mahkûmlara burada da işkence, fiziksel saldırı ve tehditler devam etmiştir. Yaşanan bu feci durumun ardından, olayları örtbas etmek amacıyla 5 çocuk mahkûm(ailelerine ve avukatlarına haber verilmeden) 19 Mart 2015 günü sabah saat 05.00’da yukarıda ifade edilen Cezaevlerine nakledilmiştir. Nakillerin gayrı-hukukiliği bir yana; çocuk mahkûmların ailelerinin ikamet ettiği Van’dan çok uzaktaki Cezaevlerine gönderilmesi, psikolojilerinde tamiri imkansız yaraların oluşmasına sebep olacaktır. Adeta 2 bir ceza niteliğine sahip olan bu uygulama;‘’çocuk yargılamasının ve Çocuk Koruma Kanunu'nun’’ temel ilkelerine tamamen aykırı bir durumdur. Ayrıca özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunmasına İlişkin ‘‘Havana Kuralları Temel Koşulları Ve Birleşmiş Milletler Karalarına’’  uyulması Türkiye için sadece ahlaki ve vicdani değil hukuki bir zorunluluktur.”

Milletvekili Özdal Üçer, “Van M Tipi Kapalı Cezaevinde 5 çocuk mahkûmun maruz kaldığı baskı şiddet ve işkence uygulamasının sorumlularının tespit edilmesi ve gerekli cezalara çarptırılmalarının sağlanması için nasıl bir işlem yapacaksınız? Nakillerin geri alınmasının ve bu sayede çocuk mahkûmların yeniden hem ailelerinin hem de avukatlarının bulunduğu Van İli’ndeki Cezaevinden birine gönderilmelerinin sağlanması için gerekli talimatı vermeyi düşünmekte misiniz?” dedi.