Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı sonrasında Yılmaz, geniş bir gündemin konuşulduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, toplantıda konuşulanları aktarırken "20 yılda 255 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Cari açığımızın yaklaşık yüzde 41'ini de bu kaynaktan finanse ettik. Cari açığı düşürme çabası içindeyiz. Diğer taraftan da cari açığı daha sağlıklı kaynaklardan finanse etmek durumundayız. Bu bakımdan buradaki çalışmaların aynı bir önemi var." açıklamasında bulundu.

"Eylül sonu kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkacak"
Eylül sonu itibarıyla kısa ve orta vadeli eylem planının ortaya çıkacağını bildiren Yılmaz, yeni yatırım imkanlarının geliştirilmesi önemli bir başlık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Yasal, idari, teknik ve süreç iyileştirici süreçleri altında toparlayacağız. Eylül sonuna kadar Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda yönlendirme ve teknik komitelerimizi çalıştırıp eylem planı ortaya koyacağız. Meclis açılmadan önce eylül sonu kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkacak. 6 ayda bir toplanmamız gerekiyor ama 3 ay sonra bir YOİKK toplantısı yapıp çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz. Finansmana erişim konusu her toplantıda olduğu gibi YOİKK toplantısında da gündeme getirildi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı gerçekleşti

Toplantıda konuşulan diğer konular

Verilerin paylaşımı konusunda ileri düzenlemeler ihtiyaç duyulduğu gündeme getirildi. Bu konularda daha ileri düzenlemelere ihtiyaç var.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum konuşuldu. AB ile uyumu gözeten çerçevede uluslararası şirketlerin kendi içlerindeki paylaşımları ve çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Yatırımlarda finansman erişim en önemli başlıklardan biri olarak ifade edildi.

Daha fazla sanayi alanını nasıl yapılacağı konusu gündeme geldi. Tarımsal araziye zarar vermeyecek ve su potansiyeline dikkat edilerek çalışmalar yapılacak. Yatırım yeri imkanlarının gerçekleştirilmesi önemli bir başlık. Sanayiye tahsis edilen arazi AB ülkelerinin oldukça altında.

İhracatı geliştirici, döviz kazandırıcı hizmetler son derece önemli. Eximbank'ın reeskont kredilerine desteğin artırılmasıyla daha da güçlendirilmesi söz konusu.

Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi konuşuldu. Gümrük Birliği düzenlemelerine uyum konuları tartışıldı. Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi için işlemlerin kolaylaştırılması önemli başlık. Uzmanlık gereken mallarda iyileştirme konusu önemli bir başlık.

Çalışma mevzuatında çeşitli düzenlemeler ifade edilen hususlar arasında. Kısa, orta vadeli hususların ele alınması söz konusu.

Katma değerli üretim için Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi konuşuldu.

Yabancı çalıştırma konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışıldı. İşverenlerin ihtiyaçları da gözetilecek.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi önemli bir başlık oldu. Çeşitli finansal enstrümanlarla girişimciliğin geliştirilmesi, sermaye piyasalarının aktif hale gelmesi konuşuldu.

Yeşil dönüşümde, emisyon ticaretinin kurulması istişarelerle olgunlaştırılarak en pratik şekilde çözülecek.

Dijital dönüşüm için 5G'yi de kapsayan bazı yeni çalışmalar yapılması ortaya kondu.

Demir yolları ile ilgili hızlı geliştirilmeler yapılacak. Demir yolları ile liman bağlantıları kurulacak.

İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması gündeme geldi.

Son iki yılda iyileşme sağladığımız uluslararası endekste ülkemizin daha da ileriye gitmesindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yatırımcıların önem verdiği iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz.

Bir taraftan güçlü bir şekilde enflasyonla mücadeleyi sürdürürken diğer taraftan büyümeyi, yatırımı, istihdamı merkezine alan politikalar yürütülecek.

Sadece büyük işletmeleri değil KOBİ'leri ve sadece metropolleri değil tüm ülkeyi içine alan bir perspektifle hareket edeceğiz.

Yatırımlar arttıkça bu da genel refah olarak gündeme gelecektik. Ensonhaber