Sağlık Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı yapacak.

Alımlarla ilgili ilan yayımlanırken, ilanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adayların, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 23/02/2024 – 27/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecekleri belirtildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor;

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

* Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

* İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

* Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

VAN’DA 72 PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı kadrolarda Van için olanlar da belli oldu. Van’da alınacak sürekli işçi sayısı 72 olarak açıklandı.

Buna göre; 2 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alınacak. Bu alan için Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden veya Dengi Alan/Dalının birinden mezun olmak veya Önlisans Eğitim Kurumlarının; Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Önlisans Programlarının birinden veya Dengi Programlardan mezun olmak gerekiyor.

Van için 3 destek elemanı alımı da yapılacak. Bu alan için Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği dalının birinden mezun olmak gerekiyor.

Van’da görevlendirilmek üzere Güvenlik Görevlisi alım sayısı da 27 olarak açıklandı. Bu alanda başvuru yapabilmek için Ortaöğretim Kurumlarının birinden veya Önlisans Programlarının birinden veya Lisans Bölümlerinin birinden mezun olmak gerekiyor. Ayrıca bu alan için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince Geçerliliği Devam Eden Özel Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olmak (Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olanlar Da Başvuru Yapabilir) şartı aranıyor. Engelli veya Eski Hükümlü Olmamak da gerekiyor.

Van’da görevlendirilmek üzere 40 da temizlik görevlisi alımı yapılacak. Bu alan için de en az 5 yıllık İlkokul (Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesine Sahip Olanlar Dahil) en az 5 yıllık ilkokul (Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesine Sahip Olanlar Dahil) mezunu olmak şartı var.

Söz konusu alımlara ilişkin Kura Tarihi ve Yeri: 18/03/2024 - 19/03/2024 - 09.00 - 18.00 Ankara olarak açıklandı.

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin