İdari izin, işverenin çalışanlarına belirli durumlarda ve amaçlarla, ücretli veya ücretsiz olarak verdiği izin türüdür. İşveren, idari gerekçelerle çalışanlarına bu izni kullandırabilir.
Kullanım Amaçları: İdari izinler genellikle aşağıdaki amaçlarla kullanılır:
İşletme ihtiyaçları (makine bakımı, tadilatlar vb.)
Toplantı, eğitim, seminer gibi işle ilgili etkinlikler
Doğal afet, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlar
Resmi tatil günlerinin birleştirilmesi
Ücretlendirme: İdari izinler ücretli veya ücretsiz olabilir. Ücretli idari izinlerde, çalışan normal ücretini almaya devam eder. Ücretsiz idari izinlerde ise çalışana herhangi bir ücret ödenmez.
Yasal Düzenlemeler: İdari izinler, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. İşveren, çalışanlarına idari izin kullandırırken bu yasal düzenlemelere uymak zorundadır.


Sonuç olarak, idari izin, işletme ihtiyaçları veya çalışanların eğitimi, toplantısı gibi amaçlarla kullanılan ücretli ya da ücretsiz bir izin türüdür. İşveren, kendi takdiriyle çalışanlarına idari izin kullandırabilir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi