Van’ın su potansiyeli; tatlı su kaynakları ve sodalı gölüyle yıllık akış ve yağış oranı ile yıllık yerüstü ve yeraltı su potansiyeli DSİ’nin verilerinde yer aldı.

Van’da tarıma elverişli toplam toprak alanı 403 bin 212 hektar arazi olurken, yine Van’ın su potansiyeline göre sulanabilen toplam toprak alanı 100 bin 869 olarak DSİ kayıtlarında yer alıyor.

Van Sulak Alan

Van’ın yerüstü su potansiyeli 2.922 hektometreküp (hm3) olarak açıklanırken, yeraltı su potansiyeli ise 379,48 hektometreküp (hm3) olarak açıklandı. Van’ın toplam su potansiyeli 3.301,48 hektometreküp (hm3) olarak verilerde yer aldı.

Tarıma elverişli toprak bakımından 403 bin 212 hektarlık arazi alanına sahip olan Van’da; sulanabilir toplam arazi alanı 100 bin 869 hektar olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu durumda Van’da; tarıma elverişli arazi alanlarının yaklaşık dörtte biri sulanabilir arazi olarak geçiyor.

Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk