Yecüc ve Mecüc'ün Sırrı! Kıyametin Gizemli İşaretleri Hadislerde ve Kur'an'da Ne Anlama Geliyor? İşte Tüm Detaylar!

Yecüc ve Mecüc, kıyamet alametleri arasında yer alan ve hadislerde ve Kur'an'da bahsedilen gizemli iki kavimdir. Peki, Yecüc ve Mecüc nedir? Ne zaman ortaya çıkacaklar? İşte tüm merak edilenler!

Yecüc ve Mecüc Nedir?

Yecüc ve Mecüc kelimelerinin kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bu kelimeler "ateş alevlenip durulmak", "su tuzlu ve acı olmak", "düşmana saldırmak, hızlı koşmak" anlamlarına gelmektedir. Bazı dilciler, bu kelimelerin "yayılmak, etrafa dağılmak" anlamındaki köklerden türediğini ve "hızlı hareket eden, etrafa yayılan; ateş gibi yakıp yok eden kimse veya topluluk" anlamlarında kullanıldığını belirtmektedir.

Yecüc ve Mecüc’ün Tarihçesi ve Kökeni

Ebü’l-Kelâm Âzâd’a göre, Yecüc ve Mecüc, Milattan önce 600 yıllarında bugünkü Moğolistan topraklarında yaşayan "Mongol" adlı topluluğun adıdır. Cemâleddin el-Kāsımî ise, Arapların Kafkas Dağlarının arkasında yaşayan Âkûk ve Mâkûk adlı iki kavimden söz ettiklerini ve bunları Yecüc ve Mecüc diye adlandırdıklarını kaydetmektedir.

Yecüc ve Mecüc’ün Hadislerdeki Yeri

Hadislerde "Eşrâṭü’s-sâʿa", "Fiten ve Melâḥim", "Ḳıyâmet", "Enbiyâʾ" gibi bölümler altında Yecüc ve Mecüc hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır. Hz. Peygamber, bir gün uykudan uyandıktan sonra, "Vukuu yaklaşan felâketten dolayı vay Arapların haline!" diyerek, Yecüc ve Mecüc’ün seddinde küçük bir deliğin açılacağını haber vermiştir.

Yecüc ve Mecüc Nerede ve Nasıl Ortaya Çıkacak?

Kıyamet vakti gelince Yecüc ve Mecüc, seddi yıktıktan sonra tepelerden akın edip yeryüzüne dağılacaklar. Gittikleri her yeri yakıp yıkacaklar, insanların korkularından kalelerine ve barınaklarına sığınacakları, yeryüzündeki bütün suları içip Taberiye Gölü'nü kurutacakları, herkesi yok ettiklerini zannedecekleri rivayet edilmektedir.

Yecüc ve Mecüc’ün Yok Oluşu Nasıl Olacak?

Allah Teâlâ, boyunlarına isabet edecek bir deve kurtçuğu göndererek onları helak edecek. Sonunda insanlar şehirlerden ve kalelerden çıkıp hayvanlarını serbest bırakacaklardır.

Yecüc ve Mecüc hakkında merak edilen tüm detaylar, hadisler ve Kur'an ayetleri ile harmanlanarak bu yazıda sizlerle. Kıyametin bu gizemli işaretleri hakkında daha fazla bilgi için takipte kalın!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi