Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, rakamlarla barışık bir toplum olmadıklarını belirterek, “Ancak bunu da çok iyi biliyoruz ki, bizim bilimsel veriler ışığında ortaya çıkan istatistikleri çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Rakamlarla barışmalıyız ve onları iyi değerlendirmeliyiz. Aksi taktir de gerçekten yoksun, sürdürülebilir çalışmalar ortaya çıkmaz. Bu amaçla bugün TÜİK Van Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma bize Van’ı daha bilimsel ve sağlıklı verilerle tanımamıza yardımcı olacaktır. Daha gerçekçi ve sürdürülebilir çalışmalar, gelecek adına yapılacak projelerde daha etkin olacaktır” dedi.

Kamu kurumları ve meslek odalarının işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Takva, “Bizler elimizde sağlıklı verilerle daha gerçekçi politikalar geliştirmeliyiz. Bunun için kamudan da sağlıklı veriler elde etmeliyiz. Bu nedenle TÜİK Bölge Müdürlüğü ile yapılan bu protokolümüz daha da önem arz etmektedir. Kurumlar arası işbirliği her zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.

TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun ise, Van TSO’nun kendilerinin ortaya çıkardı verileri en iyi değerlendiren kurumlardan biri olduğunu belirterek “Bizim amacımız Van’ın istatistik rakamlarını en doğru ve tarafsız şekilde ortaya çıkarmaktır. Bağımsız bir kurum olarak en doğru analizleri yapıyoruz. Elde ettiğimiz verilerin değerlendirilmesi açısından Van Ticaret ve Sanayi Odası bizim için çok önemli bir ortak. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü ile özellikle sektörsel ve bölgesel çalışmalarla gelecek adına çok önemli çalışmalar yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşkun arasında imzalanan işbirliği protokolünde; kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularda istatistikî bilgi paylaşımında bulunacaklarını, kurumlar arası personel eğitimleri, ihtiyaç duyulan konularda, kurumlarda mevcut olan veriler üzerinden birlikte çeşitli analiz, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapacaklardır. Bölgesel veri ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda saha çalışması, bölgesel proje hazırlanması gibi gibi müşterek çalışma olanaklarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendireceklerdir.

İmzalanan işbirliği protokolü imza töreninde Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ve Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman’da hazır bulundu.