Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi Belvan Ulaşım Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 17 adet personelin belirlenmesi amacıyla 22/27 Ocak 2024 tarihlerinde uygulamalı ve sözlü mülakatlar Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezi (Hacıbekir Mahallesi Orhan Doğan Caddesi No:449 İpekyolu/Van) adresinde gerçekleşti.

Mülakat Komisyonunun (Jürinin) değerlendirmeleri sonucu sadece asil adaylar belirlendi. Yedek adayların ise; mülakat esnasında icra ettikleri sanat dalında yeterli düzeyde başarı göstermemeleri nedeniyle belirlenemediği açıklandı.

Mülakatlar sonucu başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evraklarını eksiksiz olarak 06.02.2024-08.02.2024 tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.’ne dosya halinde ve şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla veya başka bir şekilde ulaştırılan evrakların teslim alınmayacağı bildirildi.

ASİL ADAYLARDAN;

1.     Belirtilen tarihler arasında belgelerini teslim etmeyenler,

2.     Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar,

3.     Beyan edilen belgelerin gerçeği yansıtmaması,

4.     Eksik ya da hatalı bildirimde bulunulması halinde asil adayların işlemleri iptal edilecek olup, adaylar bundan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

5.     İlanda belirtilen genel ve özel şartlara haiz olmadığı sonradan tespit edilen asil adayların işlemleri iptal edilecek, ataması yapılmışsa iptal edilecek ve kurum tarafından yapılmış tüm ödemeler faizi ile geri alınacaktır. Ayrıca kişi hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER:

(Belgelerin sadece Asil adaylar tarafından teslim edilmesi hususu)

1. Kimlik Fotokopisi

2. Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet çıktısı güncel tarihli olacak)

3.  Öğrenim Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı veya diploma örneği olacak)

4.  Yüksek Lisans Belgesi (var ise)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet çıktısı güncel tarihli olacak)

6. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf

7.  Banka Hesap Bilgisi (Halkbank Van Şubesi)-(Şu anki yeri iki nisan caddesi)

8. Aile Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet çıktısı güncel olacak)

9. Aile Durumu Bildirim Formu (Belvan şirketinden temin edilip doldurulacaktır)

10.  Tam Teşekküllü Hastanelerden alınmış Sağlık Raporu (Bölge Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Tıp Fakülteleri Hastanelerinden alınacak)

NOT: Sağlık raporu işlemleri uzun süreceği için diğer istenen belgeler teslim edildikten sonraki süreçte teslim edilebilecektir.

Uygulamalı ve sözlü mülakatlar sonucu başarılı olan 17 adet asil adayın isim listesine ulaşmak için tıklayınız…

İŞTE KAZANAN İSİMLER

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin