Wanhaber

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un yanı sıra, Halk Sağlığı Hizmetleri ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları da toplantıya katıldı.

1. Basamak Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısında kanser taramalarının sonuçlarına göre hastaneye yönlendirilen hastaların, hastane iş ve işlemlerinin düzenlenmesi , riskli gebelerin takiplerinde, tüm ilçelerde kullanılacak algoritmaların belirlenmesi, yenidoğan taramalarının sonuçlarına göre, hastaların takipleri ve hastane işlemlerinin koordinasyonu konularında kararlar alındı.

Umut Tarhan