İş Fırsatını Kaçırmayın: Cumhurbaşkanlığı Birçok Kadroda Personel Arıyor!

İletişim Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu kapsamda, İngilizce ve Rusça dillerinde iletişim personeli pozisyonları için alım gerçekleştirilecek. Başvurular, 19 Temmuz'a kadar kabul edilecek.

İletişim Başkanlığı'nın merkez teşkilatında açık olan pozisyonlar için başvurular yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre değerlendirilecek. İşte detaylar:

Başvuru Şartları

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanun Şartları:

  • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 2. Yaş ve Askerlik Durumu:

  • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
 3. Sözleşme Şartları:

  • Adaylar en fazla bir pozisyon için başvurabileceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
 4. Görevden Ayrılma Şartları:

  • Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yaparken sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılan adaylar, 1 yıl geçmeden başvuru yapamayacaklardır.

İngilizce İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu İçin Özel Şartlar:

 • Dil Belgesi Şartı:

  • Son 5 yıl içerisinde İngilizce dilinden en az A düzeyinde YDS veya uluslararası geçerliliği olan dengi bir dil belgesine sahip olmak.
 • Eğitim Şartı:

  • İlgili bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak (örneğin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü vb.).
 • Tecrübe Şartı:

  • Yazılı ve sözlü (ardıl ve simultane) çeviri alanında tecrübeye sahip olmak.

Rusça İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu İçin Özel Şartlar:

 • Dil Belgesi Şartı:

  • Son 5 yıl içerisinde Rusça dilinden en az B düzeyinde YDS veya uluslararası geçerliliği olan dengi bir dil belgesine sahip olmak.
 • Eğitim Şartı:

  • En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak.
 • Tecrübe Şartı:

  • Yazılı ve sözlü (ardıl ve simultane) çeviri alanında tecrübeye sahip olmak.

Başvuru İşlemleri

 • Başvurular 8 Temmuz - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınav İletişim Başkanlığında gerçekleştirilecek olup, sınav tarihi ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

Sınav ve Sonuçlar

 1. Yazılı Sınav:

  • Başvuran adaylar Türkçeden yabancı dile ve yabancı dilden Türkçeye çeviri sınavlarına katılacaklar. Ayrıca, mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla kompozisyon sınavı da yapılacaktır.
 2. Sözlü Sınav:

  • Sözlü sınav, simultane çeviri sınavı ve alan bilgisi/değerlendirme sınavlarından oluşacaktır. Sözlü sınavdan 80 puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Atama ve Göreve Başlama

 • Başarılı olan adaylar için atama işlemleri yapılacak olup, gerekli belgeler Başkanlık web sitesinden duyurulacaktır. Atama süresi içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya göreve başlamayan adayların hakları iptal edilecektir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi