Akika kurbanının erkek çocuklar için iki hayvan kesilmesinin temel sebepleri şunlardır:

İslam dininde erkek çocukların üstlendiği sorumlulukların daha fazla olması: Erkek çocukların gelecekte aile reisi, ailenin geçimini sağlayan kişi, toplumda daha etkin rol oynaması beklenmektedir. İki kurbanın kesilmesi bu sorumlulukları simgelemektedir.
Erkek çocukların daha fazla masrafı olacağı düşüncesi: Erkek çocukların eğitimi, ailenin geçimi gibi konularda daha fazla harcama yapılacağı varsayılmaktadır. İki kurbanın kesilmesi bu durumu telafi etmeyi amaçlar.
Erkek çocukların toplum içindeki değerinin yüksek olması: İslam toplumlarında erkek çocukların doğumu, ailenin ve soyun devamı açısından daha önemli görülmektedir. İki kurban bu değeri sembolize eder.
Sonuç olarak, akika kurbanındaki bu ayrım, İslam'ın erkek ve kız çocukları arasında yaptığı ayrımı değil, toplumsal cinsiyet rollerini ve beklentilerini yansıtmaktadır. Ancak günümüzde birçok Müslüman toplumda bu geleneğe yönelik tartışmalar ve değişimler gözlenmektedir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi