Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Resmi İstatistik Programı(RİP) Hava Kalitesi Bülteni kapsamında Ekim 2023 verilerini yayımladı.

Hava Kalitesi ölçümleri ülke genelinde çeşitli merkezlere kurulmuş istasyonlar aracılığıyla yapılıyor. Bu istasyonlarda ise partikül madde, kükürtdioksit, azotoksit, ozon ve karbonmonoksit parametreleri ölçülüyor.

Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezine (THM) bağlı illerde, kükürtdioksit konsantrasyonları açısından 2023 yılı ile 2022 yılı değerleri karşılaştırıldığında; kükürtdioksit 2022 yılında ortalama 14 metreküp iken 2023 yılında yüzde 26 azalarak ortalama 11 metreküp ölçüldü. Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde partikül madde konsantrasyonları açısından 2023 yılı ile 2022 yılı değerleri karşılaştırıldığında; partikül madde 2022 yılında ortalama 63 iken 2023 yılında yüzde 17 azalarak ortalama 52 metreküp olarak kaydedildi.

HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEBİ ISINMA
Yayımlanan Hava İstatistik Bülteni Ekim 2023 verilerine göre esas kaynağı fabrikalar, enerji ve yakma tesisleri, inşaat faaliyetleri, yangınlar ve rüzgâr olarak bilinen partikül madde oranı Van’da 29 birim olarak ölçülürken, kömür ve linyit gibi kükürt oranı yüksek yağların yakılmasıyla açığa çıkan Kükürt Dioksit oranıysa 9 birim olarak ölçüldü. Kükürt Dioksit sırası ile ısınma, sanayi ve trafik bölgeleri ile oluşan bir kirletici etkenlerden biri olarak Van’da ki hava kirliliğinin başını çeken sebeplerden.

Tüm bu etkenlere rağmen Van; İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere kıyasla hava kirlilik oranının daha düşük olduğu şehirler arasında.