Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Ferit Melen Havalimanı’nda unutulan eşyalar, açık artırma usulü yapılacak olan ihaleyle satışa sunulacak. 14 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan ihale ile 21 çeşit ve muhtelif miktardaki kayıp ve buluntu eşya, KDV dâhil toplam 36 bin 760,00 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ihaleye katılma şartnamesinin Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 250,00 TL karşılığında temin edilebileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye ilişkin yayımlanan ilanda; “İhaleye iştirak edecekler 5.000,00 TL geçici teminat vereceklerdir. Kayıp ve buluntu eşya satışına talip olanlar 14.12.2023 günü saat 14.00’e, kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp, DHMİ Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine teslim edeceklerdir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

Söz konusu kayıp buluntu eşya satışı ile ilgili olarak daha önce idaremize verilen dilekçeler geçersizdir. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir” denildi.

İhale 14 Aralık 2023 günü saat 14.30’da DHMİ Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğünde yapılacak.

Editör: Ramazan Çetin