WanHaber / Özel

Çaldıran Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) Müdürlüğü, bünyesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli 9 temizlik işçisi alımı yapacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işe alım duyurusunda, Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Projesi kapsamında, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin hanelerinde ev temizliği yapacak, ütü, yemek pişirme, kişisel bakım ve temizlik işleri için 7 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 9 kişinin istihdam edileceği açıkladı. İşe alınacak kişiler 2 aylık deneme sürecine tabii tutulacak ve asgari ücret tutarında maaş verilecek.

Bugün başlayan başvurular 22 Aralık 2023 günü sona erecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- SYDV Vakfının hizmet bölgesinde (Çaldıran İlçe sınırları içerisinde) ikamet emek.

3-21-49 yaş aralığında olmak.

4- Çalışmasına engel hali olmamak. Proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olmak.

5- En az lise mezunu olmak. Ancak başvuranların arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda önlisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB onaylı Sertifika sahibi olan kişilerin bulunması halinde Mütevelli Heyetince Program kapsamında çalıştırılacak personel seçiminde bu kişilere öncelik verilecek.

6- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak tercih sebebidir. (Erkek

adaylar için)

7- Tadilat işlerinde tecrübeli olmak. (Erkek adaylar için boya, badana, elektrik su vb işlerde tecrübe sahibi olmak. Zorunlu olmayıp tercih sebebidir.)

8- Askerliğini yapmış olmak yada askerlik ilişkisi bulunmamak. (Erkek adaylar için) 9- Kamu haklarından mahrum olmamak.

10-3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olmak. (Vakıfta dosyası bulunma tercih sebebidir.)

11- Yeterli kriter ve uygunluğu taşıyan aday bulunmaması halinde daha önce benzer projelerde çalışmış olmak zorunlu olmayıp tercih sebebi olacaktır.

İşe alınacak adaylar arasında değerlendirme yapma, personel alıp almama, kadroların tamamına yada bir kısmına alım yapma yetkisi Vakıf Mütevelli Heyeti takdirindedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, 22.12.2023 tarihi saat 17:00'a kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir.

Bir dilekçe ekinde;

1. Özgeçmiş.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

3. Nüfus cüzdanı sureti

4. 2 adet vesikalık fotoğraf

5. Varsa iş deneyimi belgeleri

6. Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık raporu

8. Adli sicil kaydı

9. Engelli bakım, Yaşlı bakım sertifikası (Öncelikli değerlendirilecektir.)

Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. Şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk