DSİ 17’nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre Van’da işletmede olan baraj ve göletler; Koçköprü Barajı, Zernek Barajı, Sarımehmet Barajı, Morgedik Barajı, Gölegen Barajı, Sırımlı Barajı olmak üzere 6 adet şeklinde sıralanıyor.

İnşa halinde olan baraj ve göletler ise; Özalp Yeni Emek Barajı, İpekyolu Baklatepe Barajı ve İpekyolu Ortanca Barajı olmak üzere toplam 3 adet olarak gösteriliyor.

D F S G D R F H T G J Ö

Van’da bulunan ve inşa halinde olan sulama tesisleri; Pay Sulaması, Gürpınar Sulaması 2. Kısım İkmali, Erçek Baklatepe Barajı Sulaması, İpekyolu Beyaztaş Göleti Sulaması, Özalp Yeni Emek Barajı Sulaması, Van Merkez Ortanca Barajı Sulaması olarak DSİ kaynaklarında yer alıyor.

Van’da halihazırda inşası devam eden taşkın tesisleri sayısı 24 olurken, inşası devam eden içme suyu tesisi sayısı ise 2 tane olarak açıklanıyor. İnşa süreci devam eden içme suyu tesisleri ise; Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı, Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi.

Van’ın tarım ve su kullanım potansiyeline ait verilerin yer aldığı bilgilerde tarıma elverişli toplam toprak alanı; 403 bin 212 hektar, sulanabilir toplam tarım alanı ise; 100 bin 869 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Van’ın toplam yerüstü ve yeraltı su potansiyeli ise; 3.301,48 hektometreküp (hm3) olarak verilerde gösteriliyor.

Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk