Van YYÜ, kura ve sözlü sınavla 31 ‘Sürekli İşçi’ alımı yapacak. 2 Ocak 2024 tarihinde başlayan başvurular bugün sona erecek.

Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Bakım ve Onarım Hizmetleri (Makine Bakım ve Onarım İşleri) 2, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Elektrikçi) 1, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Sıhhi Tesisat İşleri) 1, Marangoz 2, Hayvan Bakıcısı, Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri (Van Kedisi) 2, Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 2, Tarım İşçisi 3, Bahçe Bakım İşçisi 12 olmak üzere toplamda 31 ‘Sürekli İşçi’ alımı yapılacak. İşe alınacak personeller Van YYÜ il ve ilçe yerleşkelerinde görevlendirilecek.

İş talep başvurusunda bulunan adayların listeleri Türkiye İş Kurumundan Van YYÜ’ye gönderildikten sonra adayların başvurdukları meslek alanına ilişkin koşulları sağlayıp, sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla adaylardan www.yyu.edu.tr adresinden koşullara ilişkin belge isteme duyurusu yapılacak.

Belgelerini ilan koşullarına göre tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edenlerin isim ve bilgileri kura işlemleri için notere gönderilecek. Söz konusu ilan koşullarını sağlamayan adayların isim ve bilgileri kura çekimi için notere gönderilmeyecek.

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 19/02/2024 Pazartesi günü saat 14.00’da yeri www.yyu,edu.tr adresinden duyurulacak Van YYÜ kampüs yerleşkesinde katılımcıların huzurunda yapılacak. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri Van YYÜ internet sitesinde duyurulacak. Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu belirlenecek. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Van YYÜ internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulacak. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacak.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Van YYÜ internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz ediyor.

Adaylar tarafından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilecek.

Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine bildirilecek.

T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak)

Sözlü sınavında başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekiyor.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecek.

ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN DE SON GÜN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla İlkokul, İlköğretim ve Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunları için Noter Kurası ve Sözlü Sınav, lisans ve ön lisans mezunları için E-KPSS Puanı ve sözlü sınav yöntemiyle “Engelli Sürekli İşçi” alımı yapacağını da duyurmuştu.  Bu alanda da başvurular bugün sona eriyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvurular 2 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı.

Sürekli İşçi (Sağlık- Klinik Destek Elemanı) 2, Sürekli İşçi (Sağlık- Klinik Destek Elemanı 2, Sürekli İşçi (Veterinerlik Hizmetleri) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Santral Operatörü) 2, Sürekli İşçi (Temizlik İşçisi) 5, Sürekli İşçi (Matbaa İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Temizlik İşçisi) 4, Sürekli İşçi (Havuz Temizlik İşçisi) 2, Sürekli İşçi (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) 2, Sürekli İşçi (Büro İşçisi) 4, Sürekli İşçi (Mutfak İşçisi) 2 olmak üzere toplamda 35 engelli birey istihdam edilecek. İşe alınacak olan personeller, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görevlendirilecek.

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin