Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin icraatları sonucunda Türk ekonomisine duyulan güven arttı.

Türkiye, ekonomi programına duyulan güvenle dış finansman kaynaklarını artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, ayrıca bu kaynaklarla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla bölgenin yeniden inşasına aracılık ettiklerini söyledi.

"Deprem bölgesindeki işletmelere 640 milyon dolar kaynak sağlandı"

Şimşek, 19-22 Aralık 2023 döneminde deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek amacıyla yaklaşık 640 milyon dolar kaynak sağlandığı bilgisini verdi.

"Deprem bölgesindeki ekonomik faaliyetler için kullanılacak"

Bakan Şimşek, bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) sağlanan 100 milyon dolarlık finansmanın, depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı yatırımların finansmanı için kullanılacağını söyledi.

JICA sağlanan 20 milyar Japon yeni KOBİ'ler için ayrıldı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) sağlanan 20 milyar Japon yeni tutarındaki finansmanın da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullanılacağını aktaran Şimşek, bu kaynağın depremden etkilenen illerde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla değerlendirileceğini ifade etti.

JBIC'den TKYB ve TSKB'ye 400 milyon dolar finansman

Şimşek, ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan (JBIC) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile TSKB'ye 200'er milyon dolar olmak üzere 400 milyon dolar finansman sağladıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

Bu kaynak depremlerden etkilenen illerimizdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacaktır.

"Sağlanan bu kaynaklar, programımıza duyulan güvenin bir göstergesi"

Uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden geçen yıl ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynağın 8,8 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

Bu kaynağın 2,8 milyar dolarlık kısmı deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla sağlandı. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir.

Kaynak: AA