İl ve cinsiyet dağılımına göre de açıklanan verilere göre 2023 yılında Van’da genç nüfusun toplam nüfus içinde ki oranı yüzde 19,3 oldu. Böylece Van, genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller arasındaki yerini aldı.

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS ORANI YÜZDE 15,1

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılsonu itibariyle Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1 oldu.

VAN 7. SIRADA YER ALDI

ANKDS sonuçları ele alındığında Van, genç nüfusun, toplam nüfusu içerisindeki dağılımı açısından Türkiye’de 7'inci sırada yer aldı. 1 milyon 127 bin 612 kişilik nüfusu bulunan Van’da ki mevcut nüfusun yüzde 19,3’ü gençlerden oluşuyor.

Açıklanan istatistiklere göre Van’da nüfusa kayıtlı, 15-24 yaş arasında 217 bin 452 genç bulunuyor. Bu gençlerin 112 bin 452’si erkeklerden oluşurken, 104 bin 706’sı kadınlardan oluşuyor.

GENÇ NÜFUSTA HAKKARİ İLK, BALIKESİR SON SIRADA

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt, yüzde 20,1 ile Ağrı, yüzde 19,8 ile Muş ve 19,3 ile Van izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu izledi.

Kaynak: WanHaber/Zehra Boğatekin Akman