Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı verilerine göre, 2023 yılında Van’ın toplam doğurganlık hızı 2,03 çocuk olarak gerçekleşti. 2009 yılında ise bu oran 3,93 çocuk olmuştu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi.

F E D G F H G N F S B D

VAN KABA DOĞUM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU 7’NCİ İL

2023 yılında Van’da gerçekleşen 19 bin 314 doğumun canlı doğum sayısına oranlanmasıyla elde edilen binde 17,1’lik oranla, Van kaba doğum hızının en yüksek olduğu 7’nci il oldu.

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı verilerine göre ise 2023 yılında Van’ın kaba doğum hızı binde 17,1 oldu. 2009 yılında ise bu oran binde 29,9 olarak gerçekleşmişti.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 22,0 ile Şırnak, binde 19,3 ile Mardin izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 7,2 ile Bartın, binde 7,6 ile Karabük izledi.

VAN’DA KAÇ BEBEK DÜNYAYA GELDİ?

2023 yılı süresince Van’da gerçekleşen doğumlarda 19 bin 314 bebek dünyaya geldi. Bu doğumların 9 bin 742’si kız bebek doğumlarından oluşurken, 9 bin 572’si oğlan bebek doğumlarından oluştu. 2022 yılında ise Van’da 21 bin 949 bebek doğumu gerçekleşmişti. Buna göre 2023 yılında doğum oranında bir önceki yıla göre yüzde 13,64 düşüş görüldü.

Kaynak: WanHaber/Zehra Boğatekin Akman