Wanhaber

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde makinist işçi olarak işe alınacak 199 işçi için iş gücü talebi ilanı yayımlandı. İş tanımı ve genel şartlar İŞKUR internet sitesinde 18 – 22 Aralık 2023 tarihlerinde yer alacak ilanda görülebilecek.

Personel alımı kapsamında Van Lojistik Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 3 tren makinisti, diğer illerde görevlendirilecekler ile birlikte toplamda 199 sürekli işçi alınacak.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne iletildikten sonra evraklar 04.01.2024 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 05.01.2024 tarihinde sözlü sınava alınacak. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracak. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecek.

İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapacak.

Personel alımı için çıkılan ilanın detayları şu şekilde;

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu

7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

8) KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli)

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği “BECERİ” alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü “MESLEKİ YETERLİLİK” alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

İŞ-KURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU: Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Mekatronik, Makine, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik, Raylı Sistemler Makinistliği.

Kaynak: WanHaber: Ramazan Çetin