Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait işsizlik oranını açıkladı. Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde bulunuyordu. Ekimde ise bu rakam yüzde 8,5 oldu.

Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca ekim verisi ile birlikte işsizlik oranı 5 aydır tek hanede kalmayı sürdürdü.

İşsiz sayısı 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişiye geriledi

Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,1

İş gücü 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 21,3 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Ensonhaber