Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım, döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denir.

Herhangi bir aksaklıkta;

• Şikayet hakkını mutlaka kullanır.
• Şikayetinin reddi halinde;
• Bu şikayetini sandık kurulu tutanak defterine mutlaka işletir,
• Ret kararının bir örneğini alır,
• İlçe seçim kuruluna bu konuda mutlaka itirazda bulunur
(veya müşahidi olduğu partinin itirazda bulunmasını sağlar).

MÜŞAHİT NASIL OLUNUR?
Müşahitler, ilçe başkanlıklarından aldıkları “Müşahit Belgesi” (Gözlemci Belgesi) ile sandık çevresinde bulunabilirler. Müşahit belgelerinin ilçe seçim kurulu tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Gerekirse geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ibraz edilir.

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler, diğer müşahitlerin belgelerinin de kontrol edildiğinden emin olmalıdır.

MÜŞAHİTLERİN SANDIK BAŞINDA BULUNMA HAKKI
Oy vermenin başlangıcından itibaren müşahitlerin, tüm işlemleri takip etmek ve denetlemek, tutanağa geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek ve gerektiğinde itiraz etmek üzere sürekli sandık çevresinde bulunma hakkı vardır.

Sayım döküm başladıktan sonra, sandık başında 5’ten fazla siyasi parti müşahidinin bulunması halinde bunlardan isimleri kura çekilerek belirlenen beş müşahid sandık başında bulunabilir. Diğerleri salonda kendilerine ayrılan yerden işlemleri izleyebilirler.

Kaynak. Ntv

Editör: Wan Haber