Etkin madde: Klopidogrel
Endikasyonları:
Akut koroner sendromlar (kalp krizi, kararsız angina) tedavisinde
İskemik inme ve geçici iskemik atak (TIA) tedavisinde
Perkütan koroner girişimler (stent takılması vb.) yapılan hastalarda
Etki Mekanizması:
Klopidogrel, trombosit (kan pulcukları) fonksiyonlarını baskılayarak kan pıhtılaşmasını önler.
Bu sayede kalp ve beyin damarlarındaki tıkanmaların oluşması engellenir.
Kullanım Şekli:
Genellikle günde tek doz oral olarak kullanılır.
Doz, endikasyona göre değişebilir (75-300 mg/gün).
Yan Etkiler:
Kanama, mide-bağırsak rahatsızlıkları, baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.
Sonuç olarak, Plavix, kalp ve beyin damar hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan önemli bir antitrombotik ilaçtır. Hekim önerisi ve reçetesi ile kullanılması gerekmektedir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi