Edremit kıyı şeridinde yer alan otelin, göl içine dolgu yaparak eklenti yapımına başladığını belirten Van Emek ve Demokrasi Platformu, duruma tepki göstermek üzere basın açıklaması yaptı.

Edremit kıyı şeridinde yapılan basın açıklamasında konuşan Van Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü, Çevder Yönetim Kurulu Üyesi Jiyan Özkaplan, “İlimiz ve bölgemizin sembolü olan Van Denizini, doğanın bize bahşettiği bu olağanüstü güzelliği ve değeri; kanun koyucular ve kanun uygulayıcıların ihmalkârlıkları, yanlış düzenlemeleri ve ranta hizmet üretmeleri yüzünden gün be gün kaybetmekteyiz” ifadelerini kullandı.

24289cc5-86fa-49ba-87da-e5a4f6724008

Van Gölü’nün yalnız ülkemiz için değil Dünya için de önemine vurgu yapan Özkaplan, “430 km çevresi, 451 metre derinliğiyle bir iç deniz niteliğinde olan Van Gölü, dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer almaktadır. Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen fotoğrafı dünya çapında birincilik kazanan Van Gölü, aynı zamanda dünyanın en büyük tuzlu sodalı gölü olması sebebiyle bölgemizi ayrıcalıklı kılıyor” dedi.

Platformun sözcüsü Özkaplan, “3621 sayılı kıyı kanunun 6. Maddesinde ’kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiç bir yapı yapılamaz. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz kum, çakıl alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve atıklar dökülemez. Yine ilgili kanunun 14. maddesinde "kıyı uygulama imar planı kararı kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ve ruhsat eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanununun ilgili hükümleri uygulanır.’ denilmektedir." diyerek halkın kıyılara erişim hakkına da vurgu yaptı.

608800f8-7b52-4a88-8029-0c3ea1395404

Kendilerinin bu açıklamayı ilgili yasalara dayandırarak yaptıklarını belirten Platform Sözcüsü Özkaplan, "Yasanın 15. maddesinde ise ‘kıyıda ve uygulamada imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, hendek, kazık, dolgu, moloz engelleri oluşturanlara idari para cezası verilir. Oluşturulan engeller beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verir’ denilmektedir. Fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hüküm olunur, denilmektedir" diye kaydetti.

b97f05e7-2d1d-4d0a-9a19-2f8e345620b2

TONLARCA DOLGU YAPILDI

Vatandaşlar ve sorumluluk duyan Sivil Toplum Örgütleri olarak açıklamada bulunduklarını söyleyen Özkaplan, "Hukuksuz ve ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya karşı buradayız" dedi.

Van Gölü kıyısında kaçak yapılaşmaya tepkili olduklarını belirten Özkaplan, hukuka aykırı bir şekilde göl kenarında kaçak yapılaşma yapıldığını dile getirerek, önlem alınmasını istedi. Özkaplan, yetkilileri göreve davet ettiklerini dile getirerek, "Bizler doğamıza, denizimize, geleceğimize sahip çıkmak adına yapılanlara hayır diyor, yetkilileri göreve çağırıyoruz." İfadelerini kullandı. Platform üyeleri basın açıklamasından sonra dağıldı.

5640db9d-def6-4fce-9c77-8e1eb29983ea

ac56cb2a-efc9-4763-b29c-628a537f4f82

Kaynak: WanHaber / Zehra Boğatekin Akman - Fatma Öztürk