ÖSYM, binlerce adayın beklediği haberi verdi…

Buna göre 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

sınav sonuç belgesi basılmayacak
Öte yandan sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM, internet sayfasındaki duyurular ve sonuç bilgilerinin adaylara tebliğ hükmünde olduğunu özellikle belirtti.

Yılda üç defa, 81 ilde düzenleniyor
ALES, ÖSYM tarafından yılda üç defa, 81 ilde düzenlenen yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşan, puan aralığı 50 ve 100 arası olan bir sınav…

Yaş kısıtlaması yok
Adından da anlaşıldığı gibi lisansüstü eğitim için girilen ALES, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici oluyor.

ALES puanı; tezli yüksek lisansa, akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) ve doktoraya başvururken kullanılıyor.

ALES'e herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan, yurt dışında lisans eğitimi görmüş fakat denklik belgesi almış olan herkes girebilir.

ALES'e girmek için belirlenmiş bir yaş kısıtlaması yok.

Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan ve başvuru ücretini zamanında ödeyen adaylar sınava girmeye hak kazanıyor.

Puan nasıl hesaplanıyor?
ALES puanı, ÖSYM'nin cevap kâğıdını optik ile okutarak bilgisayar ortamında değerlendirmesinden sonra ortaya çıkıyor.

Adayların vermiş olduğu cevapların her biri ayrı ayrı değerlendiriliyor ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan oluşturuluyor.

Bu ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor.

Her aday için 3 ağırlıklı puan ( sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı, eşit ağırlıklı) hesaplanıyor.

Eğer iptal edilen soru varsa o soru değerlendirme dışı bırakılıyor.

Hesaplanan bu ağırlıklı puanlar ÖSYM'nin formülüne göre 100 üzerinden puanlara dönüştürülüyor.

ensonhaber

Editör: Ramazan Çetin