Bereket ve Bolluk Simgesi: Yağmur, toprak için bereket ve bolluk getiren bir doğa olayıdır. Kurban Bayramı'nda yağan yağmur, hayvanların ve insanların geçim kaynaklarının verimli olacağına, gelecek yıl için bereketin olacağına işaret sayılır.
Allah'ın Lütfu: Dini inanışa göre, Kurban Bayramı'nda yağan yağmur, Allah'ın lütfu ve bereketi olarak yorumlanır. Müslümanlar, yağmurun bayramlarına eşlik etmesini, Allah'ın onları sevdiğinin ve takdir ettiğinin bir göstergesi olarak görür.
Peygamber'in Duası: Bazı hadislere göre, Peygamber Muhammed'in Kurban Bayramı'nda yağmur duası yaptığı ve Allah'ın da bu duayı kabul ettiği rivayet edilir. Bu nedenle yağmur, Peygamber'in duasının karşılığı olarak algılanır.
Arınma ve Temizlenme: Yağmurun, insanların günahlarından arınması ve temizlenmesi anlamına geldiği de ifade edilir. Kurban Bayramı'nda yağan yağmur, günahların affedilmesi ve temizlenmesi üzerinden sembolik bir anlam taşır.
Sonuç olarak, Kurban Bayramı'nda yağan yağmur, dini ve kültürel açıdan bereket, rahmet, arınma gibi olumlu anlamlar içerir ve Müslümanlar tarafından iyi bir işaret olarak değerlendirilir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi