Daha detaylı olarak:

  • İvazsız intikal, herhangi bir maddi kazanç veya ücret olmaksızın, bir mülkün, hakkın veya malvarlığının el değiştirmesi durumudur.
  • Bunun en yaygın örnekleri, kişinin mirasçılarına malvarlığını devretmesi veya bağış yoluyla malını başkasına vermesidir.
  • Miras yoluyla ivazsız intikal, kişinin vefatı üzerine yasal mirasçılarına geçen mülkiyet veya hakları kapsar.
  • Bağış yoluyla ivazsız intikal ise, kişinin herhangi bir karşılık beklemeden, kendi rızasıyla malvarlığını bir başkasına devretmesidir.
  • İvazsız intikal, kazandırıcı işlemler kapsamına girer ve özellikle vergi mevzuatında önem taşır.
  • Çünkü ivazsız intikal işlemleri, genellikle vergi avantajlarından yararlanma imkanı sunar.

Sonuç olarak, "ivazsız intikal" terimi, herhangi bir bedel alınmaksızın, malvarlığının bir kişiden başka bir kişiye geçişini ifade eder.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi