Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurala motosiklet de dahil edildi

Buna göre, İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

Karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu tarihi uzatabilecek.

Ticari yönetmelikte yapılan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iştigal edenler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motosiklet,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak: İHA