Hazine ve Maliye Bakanlığı, Van dahil birçok ilde görevlendirilmek üzere defterdarlık uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek.

VAN’DA 4 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam “400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı” kadrosu için defterdarlık uzman yardımcısı alacak. Bunlardan 4’ü Van ilinde alınacak. Van’da alınacak olan Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Çaldıran Mal Müdürlüğü, Çatak Mal Müdürlüğü, Gevaş Mal Müdürlüğü ve Özalp Mal Müdürlüğü’nde görevlendirilecek.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekiyor:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen ((KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48) puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle belirtilen iller arasında yer alan sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Söz konusu uzman yardımcısı alımına ilişkin ilanın detaylarına https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.