Devlet Su İşleri 17. Van Bölge Müdürlüğü, kentin göbeğinde yer alan ve mülkiyeti kendisine ait olan milyonluk arsayı satışa çıkardı. Devlet Su İşleri 17. Van Bölge Müdürlüğü, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen arka kısmında bulunan arsalarını satışa çıkardı.

98 milyon 549 bin ve 183 milyon 639 bin TL'den satışa çıkarılan arsaları kimin alacağı merak ediliyor. Geçici teminat miktarları 2,956,470.00 ve 5,509,170.00 olarak belirlenen milyonluk arsalar, 11 ve 13 Haziran tarihlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satılacak. Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile şartname, Van DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden (Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden) ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtilirken, ihalenin, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacağı vurgulandı.

Dsi̇ Arsa Van

İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderlerin alıcıya ait olduğu belirtilirken, ihale komisyonunun ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olduğu, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması başlıklı 40. Madde hükümlerine göre İhale Komisyonu uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabileceği ifade edildi.

İhaleye girebilmek için 2886 sayılı kanunun 5. maddesindeki şartları haiz bulunmak ve 2886 sayılı kanunun 26. Maddesine göre alınacak geçici teminatın teklif zarfı kapsamında sunulması gerektiğini belirtilirken, geçici teminatların, ihalenin üzerinde kaldığı isteklilerin geçici teminatları satış bedelinin ödenmesinden sonra, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait teminatlar ise ihale sonrası 10 (on) gün içinde ilgilisine iade edileceği vurgulandı. Kentin göbeğinde yer alan milyonluk arsayı kimin alacağı merak konusu olurken, ihaleye katılmak isteyenlerin belirlenen evrakları tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: van bölge gazetesi