Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, belediyenin Genel Sekreterlik Birimine bağlı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün adının "AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine onay verildi.

A A 20240514 34563133 34563131 V A N B U Y U K S E H I R B E L E D I Y E S I M E C L I S I M A Y I S A Y I I K I N C I T O P L A N T I S I N I Y A P T I

Toplantıda ayrıca 13 ilçe belediyesince temin edilecek asfalt malzemesine karşılık, büyükşehir belediyesince üretilecek asfalt yama malzemesinin verilmesi ve bu kapsamında ilçe belediyeleri ile büyükşehir arasında yapılacak ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: AA