Başkan Memet Aslan, mesajında, “Miraç, Rabbimizin kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakk’ın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç Gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (asm) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.

Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerim’de âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâ’ya kadar ki safha Kur'ân'da şöyle anlatılır, ‘Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir.

Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir (İsra Suresi, 1)’ Rabbimiz rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. İnsanlığın zor bir sınav verdiği bu günlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA