Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak önemli bir kurulu güç oranına ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla son 21 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık 4 kat artırılarak 59 bin 236 megavata çıkartıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Enerji kurulu gücü 4 kat arttı"

Son 21 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yaklaşık 4 kat artırarak 59 bin 236 megavata çıkardık.

Toplam kurulu güç: 2 bin 858 megavatlık

2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 2 bin 858 megavatlık toplam kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini de yenilenebilir kaynaklardan sağladık.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü 2002 ve 2023 karşılaştırması

Mesajda yayınlanan grafikle 2022 ile 2023 yılları kıyaslandı.

Buna göre 2002’de yenilenebilir enerji kurulu gücü yüzde 39 iken 2023’te yüzde 56’ya yükseldi.

Hidroelektrikte 2002’de 12.241 MW olan kurulu güç, 2023’te 31.964 MW oldu.

Rüzgarda kurulu güç, 2002’de 19 MW iken 2023’te 11.803 oldu.

Güneşte kurulu güç, 2002’de hiç yokken, 2023’te 11.316 MW oldu.

Jeotermal enerjide kurulu güç, 2002’de 17 MW iken, 2023’te 1.691 oldu.

Biyokütlede krulu güç ise 2002’de 28 MW iken, 2023’te 2.461 oldu.

“2023’te elektrikte 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandı”

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

"2023 yenilenebilirin yılı oldu"

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk.

"Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu"

Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi aktardı.

Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek.

Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:

Kaynaklar / Kurulu güç (megavat)

Doğalgaz / 25.350,6

Barajlı / 23.650,2

Rüzgar / 11.803,3

Güneş / 11.315,6

İthal Kömür / 10.373,8

Linyit / 10.194

Akarsu / 8.313,9

Biyokütle / 2.076,6

Jeotermal / 1.691,3

Taşkömür / 840,8

Asfaltit Kömür / 405

Atık Isı / 384,5

Fuel Oil / 260,1

Kaynak: AA