Açıklanan istatistiki verilerde 2023 yılı eğitim durumuna göre; Van’da 39 bin 988 kadın, 6 bin 912 erkek olmak üzere toplam 46 bin 900 kişi okuma yazma bilmezken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin sayısı ise 166 bin 038 olarak açıklandı.

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 166 bin 38 kişinin 66 bin 046’sı erkek olurken, 99 bin 992’si ise kadın olarak kayıtlara geçti.

Van’da 2023 yılı itibari ile 199 bin 251 ilkokul mezunu vatandaşımız bulunurken, bunların 92 bin 978’i erkek, 106 bin 273’ü ise kadın oldu.

TÜİK’in yayımladığı verilerde Van’da toplam 59 bin 52 ilköğretim mezunu yer aldı. Açıklanan bu sayının 38 bin 131’i erkelerden, 20 bin 921 kişi ise kadınlardan oluştu.

Van’da ortaokul ve dengi meslek okulu mezun sayısı toplam 225 bin 580 olarak verilerde yer alırken, bu rakamın 125 bin 772’si erkek, 99 bin 808’i ise kadın olarak açıklandı.

Aynı durumda lise ve dengi meslek okullarından mezun erkek sayısı 111 bin 156, kadın sayısı 70 bin 365 olarak toplamda 181 bin 521 kişi olarak belirlendi.

Yüksekokul veya fakülte mezunu olup da Van nüfusuna bağlı toplam kişi sayısı 99 bin 365 olarak açıklandı. Açıklanan rakamlara göre cinsiyet dağılımı ise; 56 bin 43 kişi erkek, 43 bin 322 kişi kadın.

2023 verilerine göre Van’da yüksek lisans yapan toplam kişi sayısı 12 bin 751 olurken; 8 bin 290’ı erkek, 4 bin 461 kişi ise kadın olarak kayıtlarda yer aldı.

Doktora yapan erkek sayısı bin 237, kadın sayısı ise 528 olarak bildirildi. Toplamda ise bin 765 kişi olarak açıklandı.

Van’da 2023 itibari ile eğitim durumu bilinmeyen toplam kişi sayısı ise 2 bin 81 olarak kayda geçti.

Kaynak: WanHaber / Fatma Öztürk