WanHaber / Haber merkezi

Edremit Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) geçici süreliğine alınacak iş grupları ise şunlar; eğitici personel, yaşlı bakım uzmanı, temizlik destek görevlisi, şoför ve aşçı olacak.

Dün başlayan başvurular Pazartesi mesai saati birimine kadar yapılabilecek.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-TC Vatandaşı Olmak

- Kamu Haklarından Mahrum Olmamak

-Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, itikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasında fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-En az ilkokul mezunu olması

-18-40 yaş aralığında olmak

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Erkek Adaylarda)

-Alınacak 3 Yaşlı bakım personeli için lise yaşlı bakım mezun diploması, üniversite yaşlı bakım bölümünden mezun olmak veya yaşlı bakım sertifikasına sahip olmak. ( 2 Bayan 1 Erkek)

-Adli Sicil Kaydı Bulunmamak.

-İlan tarihi itibari ile son 6 ay içerisinde Van Edremit sınırları içersinde ikamet ediyor olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ve temizlik malzemelerine karşı alerjisi bulunmamak.

-Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Kimlik Fotokopisi

-Diploma Fotokopisi

-Adli Sicil Kaydı Belgesi

-B Sınıfı sürücü belgesi fotokopisi (Erkek Adaylarda)

-Yaşlı bakım sertifikası veya diploması

-2 Adet fotoğraf

-Tarihçeli yerleşim yeri belgesi

- Sağlık raporu

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLA