WanHaber-ÖZEL

Van Ticaret Odası ev sahipliğinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları” semineri gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşması yapan Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Türkiye olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı gereken bilincin oluşturulmasına dikkat çekti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit ve İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü Çisel İleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye – AB Katılım Sürecine Yansımaları”  adlı panelde iklim değişikliği, ekonomi ve AB ilişkileri üzerine konuştu.

“TÜRKİYE BU ZİNCİRİN ÖNEMLİ BİR KOLU”

Moderatörlüğünü Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cengiz Aras’ın yürüttüğü panelde, Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi aktaran Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Avrupa Birliği ülkesi olmasak bile aday ülke statümüz devam ediyor. Türkiye bu zincirin önemli bir kolu. AB ülkesi standartları için gereken süreçlerin tamamlanması için; iklim hedeflerinin güncellenmesi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, Türkiye – AB ekonomik ve ticari ilişkilerin güncellenmesi ihtiyacı mevcut.

Örneğin Avrupa Birliği 2050’ye dev Avrupa’yı ilk iklim-nötr kıta haline getirme, döngüsel ekonomi ilkelerini uygulama, stratejik otonomi tedarik zincirinde bağımlılıkların azaltılması…” noktalarında Avrupa Birliği’nin koyduğu koşulların yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 2050’ye kadar sıfır atık kirlilik vizyonu, AB İklim Yasası, 2030 hedefi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat ve 55’e uyum, Net Sıfır Sanayi Yasası, Stratejik Teknolojiler, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başlıkları altında Avrupa Birliği mutabakatlarına uygun hedefleri aktardı.

“Türkiye - AB Ticari İlişkiler ve Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi” başlığı altında sunum yapan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit, Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda atması gereken önemli konuları aktaracağını belirterek, “Avrupa Birliği, kapsamlı ve derin serbest ticaret anlaşmaları imzalıyor. Bizler AB üyesi olmadığımızdan, AB’nin ticaret politikasından karar alıcı pozisyonda değiliz ama AB’nin aldığı bu kararları, gümrük birliğinin içinde olduğumuz için uygulamak durumunda kalıyoruz” dedi.

Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol, iki taraf arasındaki ekonomik entegrasyonun sermaye akımı, hizmetlerin serbest dolaşımı, yerleşme serbestliği ve tarım ürünlerinin serbest dolaşımı alanlarının kapsanması ve Yeşil Mutabakat Sürecinin Gümrük Birliği’ne Etkilerine ilişkin detaylı bilgileri aktardı.

Türkiye’nin yeşil mutabakat sürecinin işleyişi hakkında açıklamalarda bulunan İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü Çisel İleri de, “Avrupa Birliği’nin aday ülkelere sağladığı çeşitli destekler var. Destekler herhangi bir ülkeye iki kanaldan sağlanır, bunlar IPA fonları ve AB programları oluyor” dedi.

IPA fonları ve AB programları’na ilişkin bilgi aktaran İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri, Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi, İyi Yönetim, Yeşil Gündem, Sürdürülebilirlik ve benzer konular ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

İnteraktif bir sürecin yaşandığı seminerde dinleyiciler de konu özelinde merak ettiklerine yanıt aradı.

Haber: Fatma Öztürk