Spinal anestezinin temel özellikleri şunlardır:

  1. Uygulama Bölgesi: Spinal anestezi, omurilik seviyesinde, omuriliğin içindeki sıvıya (beyin-omurilik sıvısı) lokal anestezik madde enjekte edilerek uygulanır.

  2. Etki Bölgesi: Lokal anestezik maddenin etkisiyle, vücudun sadece belirli bir bölgesi (genellikle alt vücut veya alt ekstremiteler) uyuşturulur.

  3. Hızlı Etki: Spinal anestezi hızlı bir şekilde etki gösterir ve kısa sürede cerrahi işlem yapılabilecek düzeyde uyuşukluk sağlar.

  4. Genel Anesteziden Farkı: Spinal anestezi, genel anesteziden farklı olarak hastanın bilinci açık kalır ve solunum kontrolü devam eder.

  5. Operasyon Türleri: Başta alt batın ve alt ekstremite cerrahileri olmak üzere, doğum, prostat, mesane ve üriner sistem ameliyatlarında sıklıkla kullanılır.

Spinal anestezi, genel anesteziye göre daha düşük risk profili, hızlı uygulama ve daha kısa iyileşme süresi gibi avantajlara sahiptir. Ancak, başağrısı, hipotansiyon gibi bazı yan etkileri de olabilir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi