Suriye Geçici Hükümeti, 2017'nin sonlarında Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) kurarak, Türkiye'nin liderliğindeki "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" operasyonları sırasında YPG/SDG ve IŞİD'e karşı mücadele eden grupları bir araya getirmeyi hedefledi. Bu harekatlar, SMO'nun temelini oluşturan çeşitli askeri grupların birleşmesine zemin hazırladı.

SMO'nun Askeri Yapısı ve Organizasyonu

30 Aralık 2017'de Suriye Geçici Hükümeti, SMO'nun kuruluşunu duyurduktan sonra, SMO bünyesindeki gruplar zamanla üç kolorduya bölündü. Bu yapı, Kuzey ve Doğu Halep'teki güvenliği sağlamak ve yerel halkı korumak için askeri polis ve Ulusal Polis teşkilatlarının oluşturulmasıyla güçlendirildi.

SMO'nun Bölgesel Kontrolü ve Stratejik Durumu

SMO, İdlib, Halep, Rakka ve Haseke vilayetlerinde stratejik bir varlık gösteriyor. Kontrol ettikleri bölgelerdeki askeri varlıklarını güçlendiren SMO, bu bölgelerdeki nüfuzunu artırarak bölgesel bir güç haline gelmiştir.

SMO'nun Karşılaştığı Zorluklar ve Sorunlar

SMO'nun karşı karşıya olduğu temel zorluklar arasında net olmayan bir askeri yapı, uluslararası destek eksikliği ve net bir siyasi vizyonun olmaması bulunmaktadır. Bu faktörler, SMO'nun siyasi ve askeri alandaki etkinliğini sınırlayan önemli engeller olarak öne çıkmaktadır.

Yeniden Yapılanma ve Gelecek Perspektifleri

Gelecekte SMO'nun önündeki en büyük zorluk, bölgedeki güvenliği sağlama yeteneğini artırırken, uluslararası ve yerel aktörlerle işbirliği içinde askeri yeniden yapılanma ve entegrasyon süreçlerini yönetmek olacaktır. Bu süreç, SMO'nun bölgesel istikrarı sağlamada ve Suriye'deki siyasi çözüme katkıda bulunmada kritik bir rol oynayacaktır.

Suriye Milli Ordusu, bölgede Türkiye'nin çıkarlarını koruma ve yerel güvenliği sağlama konusunda kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Ancak, SMO'nun geleceği, siyasi ve askeri alandaki mevcut zorlukları aşma kapasitesine bağlı olacaktır. Türkiye'nin destek ve liderliği altında, SMO'nun bölgesel istikrarı güçlendirmesi ve Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi