• Gastrointestinal kanama: Mide ülseri, duodenal ülser, kolon kanseri, Crohn hastalığı, vasküler malformasyonlar gibi durumlardaki kanamalar siyah renkli, katran kıvamında dışkılamaya neden olabilir.
  • İlaç kullanımı: Demir, antasitler, anti-inflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler gibi bazı ilaçların uzun süreli kullanımı siyah ishal yapabilir.
  • Yiyecek/içecek tüketimi: Kan şırıngaları, siyah renkli meyveler, içecekler, yüksek miktarda kömür tüketimi siyah renkli dışkılamaya neden olabilir.
  • Bakteri ve parazit enfeksiyonları: Bazı bakteriyel enfeksiyonlar (Helicobacter pylori) veya paraziter hastalıklar (giardiazis) siyah ishal yapabilir.
  • Bağırsak ve karaciğer hastalıkları: Siratozis, portal hipertansiyon, karaciğer yetmezliği, ince bağırsak hastalıkları da siyah ishal nedeni olabilir.

Siyah ishal görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, gerekli tetkikler (tam kan sayımı, biyokimya, gastroskopi, kolonoskopi vb.) yapılmalıdır. Nedeni belirlenip uygun tedavi başlanmalıdır. Geç kalınması durumunda ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi