Tipik olarak savaş kabinesine aşağıdakiler dahil olur:

Başbakan/Cumhurbaşkanı
Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Genelkurmay Başkanı
Istihbarat Şefi
Bazen de Ekonomi/Maliye Bakanı
Savaş dönemlerinde veya ulusal güvenliği tehdit eden kritik durumlarda, hükümet bu kişilerden oluşan bir "savaş kabinesi" oluşturur. Böylece hızlı ve eşgüdümlü kararlar alınabilir.

Savaş kabinesi, hükümetin yürütme kanadını temsil eder ve son derece önemli güvenlik ve askeri kararlar almakla yükümlüdür. Netanyahu'nun savaş kabinesini feshetmesi, İsrail'in güvenlik ve dış politikasında önemli değişikliklere yol açabilir.

Kaynak: WanHaber/Uğur Mengeş