Ranj Nasıl Hesaplanır?
Ranj hesaplaması oldukça basittir. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Ranj = Maksimum Değer - Minimum Değer

Örnek olarak, bir veri seti {10, 15, 20, 25, 30} için ranj hesaplaması şöyle olur:

Maksimum Değer = 30
Minimum Değer = 10
Ranj = 30 - 10 = 20

Bu örnekte, veri setindeki en yüksek değer 30 ve en düşük değer 10'dur. Dolayısıyla, ranj 20 olarak hesaplanır.

Ranj, veri setindeki dağılımın genişliği hakkında bilgi verir. Yüksek bir ranj, veri setindeki değerlerin geniş bir aralıkta dağıldığını, düşük bir ranj ise verilerin daha homojen bir dağılım gösterdiğini ifade eder. Ranj, verilerin çeşitliliği ve dağılımı hakkında fikir vermesi nedeniyle istatistiksel analizlerde sıkça kullanılır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi